குளித்து முடித்தபின் ஈரமான திருநீறு அணிய வேண்டுமென்பது ஏன் ?

திருநீறு அணிவதை பற்றிக்கூறும் போது சில நேரங்களில் ஈரமான விபூதி அணிய வேண்டுமென்றும், சில நேரங்களில் ஈரமில்லா திருநீறு அணியவேண்டும் என்று கூறுவது ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடா உள்ளதே என்று தோன்றலாம். திருநீறு அணிந்தவர்களை கண்டால் மனதுக்குள்ளாவது இகழும் இக்காலத்தில், இந்த முரண்பாடுக்கு விளக்கம் கூறுவது மிகவும் அவசியம். நம் முன்னோர்கள் இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை என்றாலும் திருநீறின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி அவர்கள் நன்கறிந்திருந்தனர்.

அதிகாலையில் எழுந்து கை, கால், முகம் கழுவி, திருநீர்ச் சட்டியிலிருந்து ஒரு பிடி எடுத்து நெற்றியிலும் பின் மாரிடத்தும், இரு புஜங்களிலும் சில வர்மஸ்தானங்களிலும் பாட்டனும் பாட்டியும் பூசிக்கொள்வதை சிலராவது பார்த்திருப்போம். மாலைப் பொழுதிலும் இவ்வாறு கை, கால் கழுவி வந்து நனைக்காமல் திருநீறு பூசுவதுண்டு.

ஆனால் குளித்த பின் திருநீறு எடுத்து நனைத்து உடலில் பூசி வந்தனர். இப்படி இரண்டு வகையான திருநீறு பூசும் முறை பார்க்கும் போது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நனைக்காத திருநீறுக்கு அணுக்களை அழிக்கும் சக்தியும் நனைத்த திருநீறுக்கு உடலில் மிகையாக உள்ள ஈரத்தை உரிஞ்சி அகற்றும் சக்தியும் உண்டே என்பதாகும்.

இவ்வளவு அறிந்த பின், நம் உடலில் காலையிலும் மாலையிலும் மட்டும் ஏன் அணுக்களின் பாதிப்பு உண்டாகின்றது என்பதைக் கவனிப்போம். இரவு ஒரு நபர் தூங்கும் போது அவர் படுக்கையில் லட்சக்கணக்கான அணுக்கள் பரவியிருக்கும் என்று விஞ்ஞானம் கூறுகின்றது. அதே போல் மாலை நேரத்தில் சுற்றுச்சூழலில் எண்ணற்ற நோயணுக்கள் உலவுகின்றன என்பது அறிவியலின் உறுதியான கண்டுபிடிப்பு. அதனால் காலையும் மாலையும் நோயணுக்களின் பாதிப்பு ஏற்படாமலிருக்க ஈரமில்லாத திருநீறை அணிந்து வருகின்றனர்.

குளிக்கும் நேரம் உடலின் முட்டுகளில் ஈரம் காரணமாக நீர் கட்டு உருவாகவும் காலப்போக்கில் அது வாயிலாக கொழுப்பு அதிகரிக்கவும் அது முட்டு வாதமாக மாறவும் வாய்ப்புண்டு. இப்படி உருவாகும் நீர்க்கட்டி தவிர்ப்பதற்காகத்தான் குளித்த உடன் ஈரமான திருநீறு அணிவது. திருநீறு அணியும் பொது சொல்வதற்காக ஆசாரியர்கள் மந்திரமும் விதித்திருக்கின்றனர்.

‘ஓம் அக்னிரிதி பஸ்ம ஜலநிதி பஸ்ம
ஸ்தல மிதி பஸ்ம வ்யோமேதி பஸ்ம
ஸர்வம் ஹவா இதம் பஸ்மே
மன ஏதானி ச க்ஷும் ஷிபஸ்ம்

திருநீறு நாட்டு பசுவின் சாணத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். தற்போது உமியின் கரி, ஒருவித வெள்ளை நிற மண் போன்ற போலி திருநீறு விற்கப்படுகின்றது. எனவே முடிந்தவரை கோசாலைகளில் தயாரிக்கப்படும் திறுநீற்றை வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும். அல்லது நாமே தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here