எங்களை பற்றி

நியூஸ் குரு ஒரு ஆன்லைன் செய்தி தளமாகும். நாங்கள் முக்கியமாக பிராந்திய அரசியல், கலாச்சாரம் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். கோயம்புத்தூரை மையமாகக் கொண்ட இந்த அமைப்பு, உண்மைகளால் இயக்கப்படும் ஊடக கலாச்சாரத்தையும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருத்துகளையும் வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.